Principeakkoord CAO Horeca 2012-2013

0
8883


27 augustus 2012

CAO-naam
CAO Horeca

Download Principeakkoord CAO Horeca 2012-2013
> Principeakkoord CAO Horeca 2012-2013

Looptijd
– De cao heeft een looptijd tot en met 31 december 2013

Loonmutaties
1 oktober 2012: 0,75% verhoging van alle persoonlijke salarissen;
1 oktober 2012: 0,75% verhoging van de salarisschalen;
1 januari 2013: 1,25% verhoging van de persoonlijke salarissen als compensatie voor het vervallen van de eindejaarsuitkering van 1,25%. (Alleen van toepassing voor werknemers die nu ook al in aanmerking komen voor de eindejaarsuitkering);
1 januari 2013: 1% verhoging van de salarisschalen;
1 januari 2013: 2,7% verhoging van basisloon functiegroep II, 3,2% verhoging van basisloon functiegroep III, 3,7% verhoging van basisschaal functiegroep IV;
1 juli 2013: 0,75% verhoging van alle persoonlijke salarissen;
1 juli 2013: 0,75% verhoging van de salarisschalen;
1 juli 2013: 2,7% verhoging van basisloon functiegroep II, 3,2% verhoging van basisloon functiegroep III, 3,7% verhoging van basisschaal functiegroep IV;

Arbeidsvoorwaarden
– Per 1 januari 2014 geldt bij het aangaan of verlengen van tijdelijke contracten de wettelijke bepaling van 3 tijdelijke contracten en daarna vast dienstverband. De bestaande keten van contracten gaan vanaf de peildatum 1-1-2014 onder het 3 -> 3 regime vallen.
– Het persoonlijke opleidingsbudget voor medewerkers wordt verhoogd van 1% naar 2%.
– Over gewerkte uren in de nachtdienst in hotels wordt een toeslag van 10% vergoed vanaf 1 april 2013 (bestaande betere regelingen prevaleren).
– Minuren komen te vervallen in de maand januari opvolgend het lopende kalender waarin de minuren zijn ontstaan.

Bron: De Unie, 27 augustus 2012