Principeakkoord CAO HISWA 2012

0
529


6 maart 2012

Naam
CAO HISWA
CAO Houten en Kunststoffen Jachtbouw

Principeakkoord CAO HISWA 2012
> Principeakkoord CAO HISWA 2012

Looptijd
De CAO geldt bij goedkeuring voor de duur van 1 jaar, van 1 januari 2012 tot 1 januari 2013.

Loonsverhogingen
– De schaalsalarissen worden per 1 juli 2012 met 1,65% verhoogd.
– In juli een eenmalige uitkering van 100 euro bruto.
– Om een leerwerktraject in de watersportindustrie voor jongeren nog aantrekkelijker te maken, is besloten om de de BBL-lonen per 1 juli te verhogen met 10 euro bruto per week.

Arbeidsvoorwaarden
– De werknemer die voor zichzelf een aanvullende ziektekostenverzekering afsluit, waarin fysiotherapie is verzekerd, ontvangt in juli 2012 een tegemoetkoming van zijn werkgever van € 100,- bruto.
– De premie voor het Sociaal Fonds blijft ongewijzigd 0,6% van de bruto loonsom.
– In de CAO zal worden opgenomen dat de werknemer het recht heeft jaarlijks een loopbaangesprek te voeren met zijn werkgever.
– Met ingang van 1 juli 2012 zal de opbouw van vakantiedagen van werknemers jonger dan 20 jaar gelijk worden aan die van werknemers van 20 jaar en ouder, te weten 24 werkdagen of diensten van gemiddeld 7,6 uur. Ter compensatie wordt het loon met 0,4% per vervallen dag gecompenseerd.
– De pensioenpremie blijft ongewijzigd 24% van de pensioengrondslag, gelijkelijk verdeeld tussen werkgever en werknemer.

Bron: Pretwerk.nl, 6 maart 2012