Principeakkoord CAO HIDHA 2019-2021

0
223


23 mei 2019

CAO Hidha
Ook bekend als: CAO Huisarts in dienst bij huisarts

Download Principeakkoord CAO HIDHA 2019-2021
> Principeakkoord CAO HIDHA 2019-2021 (21-05-19)

Looptijd
De cao loopt van 1 maart 2019 tot en met 28 februari 2021.

Loonmutaties
– 3,0% loonsverhoging per 1 september 2019
– 3,0% loonsverhoging per 1 augustus 2020

Arbeidsvoorwaarden
– In de vorige cao staat dat als parttime Hidha’s gedurende een periode van 26 weken meer dan 10% overwerken (diensten uitgezonderd), ze hun werkgever kunnen verzoeken de omvang van het dienstverband uit te breiden. Om te voorkomen dat overwerken ‘structureel’ wordt, is afgesproken dat deze periode wordt verkort van 26 naar 13 weken.
– De LHV en LAD vinden de vergoeding voor het verrichten van diensten op de Huisartsen Diensten Structuur niet brancheconform, daarom willen ze gezamenlijk optrekken richting de NZa om de vergoeding te verhogen.

Bron: LHV, 23 mei 2019