Principeakkoord CAO HBO 2018-2020

0
1979


23 maart 2018

Naam
CAO HBO
CAO Hoger Beroepsonderwijs

Download Principeakkoord CAO HBO 2018-2020
> Principeakkoord CAO HBO 2018-2020 (21-03-18)

Looptijd
De cao heeft een looptijd van 1 april 2018 tot en 31 maart 2020.

Loonmutaties
– 2,5% loonsverhoging per 1 september 2018
– 2,4% loonsverhoging per 1 april 2019
– €400,- eenmalige uitkering in juni 2018
– €400,- eenmalige uitkering in juni 2019

Arbeidsvoorwaarden
– De aanloopsalarissen van de schalen tot en met 5 komen te vervallen.
– De schalen 2 tot en met 5 worden verkort door het schrappen van de eerste trede.

Bron: CNV Onderwijs, 22 maart 2018