Principeakkoord CAO HBO 2017-2018

0
2440


20 maart 2017

Naam
CAO HBO
CAO Hoger Beroepsonderwijs

Download Principeakkoord CAO HBO 2017-2018
> Principeakkoord CAO HBO 2017-2018

Looptijd
De cao HBO wordt verlengd voor een periode van 12 maanden tot 1 april 2018.

Loonmutaties
– €500 eenmalige uitkering in november 2017

Arbeidsvoorwaarden
– Sociale zekerheid. Er zijn afspraken gemaakt over de werkloosheidsregeling, looptijd en loon.
– Opbouw en duur van de WW. De maximum duur van de wettelijke WW is verkort naar twee jaar. Ook wordt er in de nieuwe wetgeving minder snel WW opgebouwd. In het hbo is nu afgesproken dat het derde WW-jaar volledig wordt gerepareerd. Concreet betekent dit dat u voor ieder jaar dat u gewerkt heeft, één maand WW opbouwt.
– Hoogte van de WW uitkering. Anders dan in de wettelijke regeling is de hoogte van de uitkering de eerste twee jaar niet gemaximeerd. De uitkering is gedurende de eerste 6 maanden 75 procent van het laatst verdiende loon en daarna 70 procent. In het derde WW-jaar is de uitkering gemaximeerd op het maximum van schaal 12.
– Aanvullende uitkering. Na de WW-periode heeft de medewerker recht op een aanvullende uitkering mits hij vijf jaar gewerkt heeft in het onderwijs. Voor ieder jaar dat u werkt bouwt u één jaar aanvullende uitkering op. De totale maximum duur van de WW-uitkering en de aanvullende uitkering is 72 maanden. Ook voor deze aanvullende uitkering geldt een maximum van schaal 12.
– Extra aanvullende uitkering. Aanvullend is afgesproken dat de medewerker die ontslagen wordt in de periode van 10 jaar voor de AOW-leeftijd recht heeft op een extra aanvullende uitkering tot AOW-gerechtigde leeftijd. Deze extra aanvullende uitkering is 70 procent van het laatst verdiende loon met een maximum van 72 procent van het maximum van schaal 10.

Bron: AOb, 17 maart 2017