Principeakkoord CAO HBO 2016-2017

0
4005


24 februari 2016

Naam
CAO HBO
CAO Hoger Beroepsonderwijs

Download Principeakkoord CAO HBO 2016-2017
> Principeakkoord CAO HBO 2016-2017

Looptijd
De cao heeft een looptijd van 1 april 2016 tot en met 31 maart 2017.

Loonmutaties
– 3,65% loonsverhoging per 1 april 2016;
– €250 eenmalige uitkering in april 2016;
– €500 eenmalige uitkering in november 2016;

Arbeidsvoorwaarden
– In de nieuwe cao staan bovendien heldere procesafspraken over aanpassingen van de bovenwettelijke regeling, een regeling waarbij ontslagen werknemers in het hbo naast een WW-uitkering recht hebben op een aanvulling.

Bron: CNV Onderwijs, 23 februari 2016