Principeakkoord CAO Havenbedrijf Rotterdam 2010-2011

0
1293


28 januari 2010


CAO-naam

CAO Havenbedrijf Rotterdam

Principeakkoord CAO Havenbedrijf Rotterdam 2010-2011
> Principeakkoord CAO Havenbedrijf 2010-2011

Code Loonheffing
2141

Looptijd
1 januari 2010 t/m 31 december 2011

Loonmutaties
Salarisstijging: schaalbedragen worden als volgt worden verhoogd:
• per 01-01-2010 met 0,75%
• per 01-07-2010 met 0,5%
• per 01-01-2011 met 0,75%.
• Per 01-07-2011 met 0,5%.
2. In 2010 wordt de eindejaarsuitkering verhoogd naar 6,2% en in 2011 wordt de
eindejaarsuitkering verhoogd naar 6,95%.
3. Medewerkers werkzaam in de CAO-functies fsk 12 en hoger krijgen vanaf 1 januari 2010 de mogelijkheid om vrijwillig te kiezen voor het instrument variabele beloning. Voor deze groep vervalt dan de aanspraak op de (Rotterdamse) Eindejaarsuitkering. De variabele beloning wordt gekoppeld aan het behalen van 4 targets. Het betreft 2 bedrijfsgenerieke en 2 individuele targets. De methodiek is gelijk aan de methodiek die al voor Buiten-CAO functies wordt gehanteerd. Medewerkers die niet willen deelnemen aan deze mogelijkheid behouden de huidige rechtspositie.
4. Schaal 15 wordt binnen het schalensysteem van de CAO geheractiveerd en wordt uitgebreid met 2 periodieken.

Arbeidsvoorwaarden

5. Op het gebied van werkzekerheid verhoogt het Havenbedrijf haar activiteiten. Zo wordt onder meer een Senior-employabilityprogramma ontwikkeld en worden meer stageplaatsen aangeboden in de komende jaren.

Bron: FNV Abvakabo, 28 januari 2010