Principeakkoord CAO Haringpakkers 2014 | CAO HPK

0
865


15 december 2013

CAO-naam
CAO Haringpakkers, schuur-, erf- en technisch personeel

Principeakkoord CAO Haringpakkers 2014
> nog niet beschikbaar

Looptijd
De CAO Haringpakkers geldt voor een jaar (van 1 januari 2014 tot 31 december 2014).

Loonmutaties
Gedurende de looptijd worden de lonen verhoogd met 1,5% (met een minimum van € 300 op jaarbasis). Daarnaast komt er een compensatie voor gestegen pensioenkosten.

Arbeidsvoorwaarden
– Het fietsenplan is geschrapt in verband met gewijzigde fiscale regelgeving.
– In de cao wordt een regeling opgenomen voor het ‘meenemen’ van bovenwettelijke vakantiedagen. Zonder het oormerken van dagen noodzakelijk te maken wordt afgesproken dat, met behoud van oude rechten, het meenemen van vakantiedagen wordt beperkt tot 25 dagen.
– De regeling voor extra verlof om een opleidingen te volgen wordt voor een belangrijke groep mensen nu verbonden aan een Persoonlijk OpleidingsBudget. Jaarlijks kan € 250 worden besteed aan een opleiding die het vakmanschap bevordert of de wend- en weerbaarheid van werknemers op de externe arbeidsmarkt vergroot. Dit POB kan maximaal vier jaar worden opgespaard.
– Voor productiemedewerkers wordt voortaan regeling gehanteerd voor de opzegtermijn die inhoudelijk gelijk is aan de wettelijke regeling, voor overig personeel geldt een aangepaste regeling.
– In de cao wordt de bepaling opgenomen dat het dienstverband eindigt met het bereiken van de wettelijke AOW-leeftijd.

Bron: CNV Vakmensen, 10 december 2013