Principeakkoord CAO Grontmij 2012-2013

0
557


24 januari 2013

CAO-naam
CAO Grontmij Groep

Onderhandelingsakkoord CAO Grontmij 2012-2013
> nog niet beschikbaar

Looptijd
De cao heeft een looptijd van 1 januari 2012 tot en met 30 september 2013.

Loonmutaties
– De salarissen worden verhoogd met 1% per 1 maart 2013.
– Eenmalige uitkering van € 150,00 (netto) per 1 februari 2013. Voor het jaar 2012 wordt een eenmalige uitkering uitgekeerd in februari 2013.

Arbeidsvoorwaarden
– Aanpassing einde dienstverband. De tekst van cao artikel 5 lid 3 onder b zal worden gewijzigd in die zin dat de arbeidsovereenkomst zal eindigen op de datum waarop de AOW-gerechtigde leeftijd wordt bereikt.
– Studieafspraken. Met medewerkers, medezeggenschap en vakorganisaties zal aan de slag worden gegaan met resultaatgerichtheid van leidinggevenden en medewerkers, de ontwikkeling/competenties van medewerkers, de motivatie en passie van medewerkers, flexibiliteit en differentiatie in arbeidsvoorwaarden en specifieke aandacht voor de gezondheid van medewerkers. Er zal een projectgroep worden opgericht die de regie zal voeren op proces en inhoud. De opdracht aan de projectgroep wordt vastgesteld door de directie. De projectgroep zal de organisatie (medewerkers, leidinggevenden, medezeggenschap) zoveel mogelijk betrekken bij het vervullen van de opdracht. De projectgroep zal tevens breed samengestelde werkgroepen kunnen instellen die zich bezighouden met inhoudelijke thema’s.

Bron: De Unie, 21 januari 2013