Principeakkoord CAO Gezondheidscentra 2008-2009

0
302


3 september 2008

Naam
CAO Gezondheidscentra

CAO-teksten
> Principeakkoord CAO Gezondheidscentra
> CAO Gezondheidscentra 2007-2008

Looptijd
1 april 2008 tot 1 maart 2009

Loonmutaties
1 april 2008 structureel 2,3%
1 januari 2009 structureel 1%

CAO-code t.b.v. loonheffingen
219

Arbeidsvoorwaarden
Enkele belangrijke punten uit dit principeakkoord zijn de salarisverhoging (met terugwerkende kracht) en 5 mei is geen betaalde verlofdag meer met ingang van 2009. Daarvoor in de plaats wordt met ingang van 2009 de eindejaarsuitkering structureel met 0,5% verhoogd. Verder wordt de functie doktersassistente herzien, de Onregelmatigheidstoeslag voor apotheekassistenten wordt met ingang van 1 januari 2009 verlaagd naar 25 of 50% van het uurloon. De reiskostenvergoeding bij het maken van een dienstreis wordt verhoogd van € 0,29 naar € 0,32. Hiervan is € 0,19 netto.

Bron: FNV ABVAKABO, 2 september 2008