Principeakkoord CAO Gemeenten 2019-2020

0
416


1 juli 2019

Naam
CAO Gemeenten

Download Principeakkoord CAO Gemeenten 2019-2020
> nog niet beschikbaar

Looptijd
De cao loopt van 1 januari 2019 tot en met 31 december 2020.

Loonsverhogingen
– 3,25% loonsverhoging per 1 oktober 2019
– € 750,- eenmalige uitkering per 1 oktober 2019 voor medewerkers die op 28 juni 2019 in dienst zijn;
– 1,00% loonsverhoging per 1 januari 2020
– 1,00% loonsverhoging per 1 juli 2020
– 1,00% loonsverhoging per 1 oktober 2020

Arbeidsvoorwaarden
– Medewerkers die bedrijfseconomisch ontslag krijgen, houden recht op het van-werk-naar-werk traject en de bovenwettelijke werkloosheidsuitkering en ontvangen geen transitievergoeding. Medewerkers die ontslag krijgen vanwege disfunctioneren, volgen de wettelijke opzegtermijn in plaats van de huidige, in de cao opgenomen verlengde opzegtermijn, maar ontvangen vanaf 2020 wel de wettelijke transitievergoeding.

Bron: VNG, 28 juni 2019