Principeakkoord CAO Gemeenten 2017-2019

0
939


5 juli 2017

Naam
CAO Gemeenten

Download Principeakkoord CAO Gemeenten 2017-2019
> Principeakkoord CAO Gemeenten 2017-2019 (04-07-17)

Looptijd
De cao loopt van 1 mei 2017 tot 1 januari 2019.

Loonsverhogingen
– 1,0% loonsverhoging per 1 augustus 2017
– 1,5% loonsverhoging per 1 januari 2018

Het Individueel Keuzebudget stijgt per 1 december 2017 met 0,5 procentpunt en per 1 juli 2018 met 0,25 procentpunt.

Arbeidsvoorwaarden
– Harmonisatie van het verlof zodat medewerkers meer keuzevrijheid krijgen om hun verlof in te zetten;
– Partijen hebben afgesproken gedurende de looptijd van de cao 2000 jongeren aan het werk te helpen bij gemeenten. Daarnaast blijven partijen zich inzetten om meer banen te creëren voor mensen met een arbeidsbeperking. De doelstelling is om tot en met 2023 in totaal 5250 garantiebanen te realiseren. Daarnaast zijn er afspraken gemaakt om de duurzame inzetbaarheid van de medewerkers te stimuleren.

Bron: VNG, 4 juli 2017