Principeakkoord CAO Gemeenten 2013-2015

0
1124


16 juli 2014

Naam
CAO Gemeenten

Download Principeakkoord CAO Gemeenten 2013-2015
> nog niet beschikbaar

Looptijd
De CAO heeft een looptijd van 1 januari 2013 t/m 31 december 2015

Loonsverhogingen
De salarissen worden per 1 oktober 2014 verhoogd met 1% en per 1 april 2015 met 50 euro per maand. In oktober 2014 wordt een eenmalige uitkering gedaan van 350 euro.

Arbeidsvoorwaarden
– er 1 januari 2016 worden een individueel keuzebudget en een nieuw beloningshoofdstuk ingevoerd. Het individueel keuzebudget sluit aan bij de wens van de werknemer voor meer keuzevrijheid. Het nieuwe beloningshoofdstuk zorgt voor minder regels en zal de mobiliteit van medewerkers bevorderen.
– De VNG en de bonden hebben afgesproken om minimaal 1500 jongeren aan het werk te krijgen in de sector. Ook bieden gemeenten jongeren meer kansen om werkervaring op te doen op werkervarings- en stageplekken. Tevens zijn er afspraken gemaakt over het bieden van kansen voor mensen met een arbeidsbeperking.

Bron: VNG, 15 juli 2014