Principeakkoord CAO Gebra 2011-2012 (Gemengde Branche en Speelgoed)

0
2298


25 maart 2011

CAO-naam
CAO Gemengde Branche en Speelgoedbranche

Download principeakkoord CAO Gebra (Gemengde Branche en Speelgoedbranche)
> nog niet beschikbaar

Looptijd
De CAO loopt van 1 januari 2011 tot en met 1 april 2012 (15 maanden).

CAO-code t.b.v. loonheffing
509

Loonmutaties
De CAO voorziet in een integrale verhoging van de lonen van groep 2 en hoger met 2% per 1 juni 2011. Dit geeft een reële loonkostenstijging in 2011 van 1,16%. Voorts wordt per 1 januari 2012 voor de leeftijdsgroepen 21 en 22 jaar een periodiek toegevoegd op basis van 1 jaar ervaring. De kosten daarvan worden op jaarbasis geraamd op ca. 0,3%.

Arbeidsvoorwaarden
– Partijen hebben afgesproken dat uitzendkrachten voortaan na twee maanden beloond zullen worden conform de cao voor de gemengde- en speelgoedbranche. Voorheen was dit pas na zes maanden. De werkgever vergewist zich er dan van dat het uitzendbureau conform de CAO Gebra beloont;
– overwerk: niemand kan verplicht worden tot overwerk;
– verplichte cursussen: cursussen die de werkgever verplicht stelt, worden zoveel mogelijk tijdens werktijd gevolgd. Indien de cursus buiten werktijd wordt gevolgd dan heeft de werknemer recht op een vergoeding ter hoogte van het bruto uurloon voor de vooraf vastgestelde duur van de cursus;
– agenda voor de toekomst: partijen overleggen tussentijds omtrent de (te verwachten) ontwikkelingen in de branche die relevantie kunnen hebben voor de CAO. CNV Dienstenbond doet een eerste voorstel;
– veiligheidstraining: nieuwe medewerkers volgen uiterlijk in de eerste maand na afloop van hun proeftijd een veiligheidstraining (zoals bijv. de e-learning training “omgaan met agressie en geweld” van het HBD);
– veilig werken: de werkgever is verplicht om organisatorische maatregelen te nemen om veiligheid in de winkel zoveel mogelijk te bevorderen;
– indexatie diplomatoeslagen per 1 juni 2011 met ongeveer 2%;
– maaltijdvergoeding: deze wordt per 1 juni 2011 verhoogd naar € 7,30;
– werkingssfeer: de werkingssfeer wordt uitgebreid met de detailhandel in babyartikelen voorzover deze niet vallen onder een bestaande branche of bedrijf CAO;
– loonstrook: deze kan digitaal worden verstrekt tenzij de werknemer daartegen bezwaar heeft.

Bron: CNV Dienstenbond, 25 maart 2011