Principeakkoord CAO FloraHolland 2008

0
1127


28 november 2007

Naam
CAO FloraHolland

CAO-tekst
CAO FloraHolland 2006-2007

CAO-code t.b.v. loonheffing
144

Loonmutaties
1 januari 2008 structureel 2,5 %
1 juli 2008 structureel 1 %

Arbeidsvoorwaarden
Vrijdag 23 november jl. hebben vakbonden FNV Bondgenoten en CNV Dienstenbond en de directie van FloraHolland een principeakkoord bereikt over de CAO 2008. De CAO is bestemd voor de medewerkers van de vijf vestigingen van het huidige FloraHolland. Het principeakkoord wordt op korte termijn ter goedkeuring voorgelegd aan de leden van de vakbonden FNV en CNV.
De reiskostenvergoeding neemt toe door middel van een aanpassing aan de tarieven van het openbaar vervoer. Andere afspraken die zijn gemaakt, hebben betrekking op doorbetaling bij jeugdwerkloosheid en arbeidsomstandigheden. Voor de bestrijding van jeugdwerkloosheid creëert FloraHolland jaarlijks dertig stageplaatsen op VMBO-niveau. Verder is een aantal afspraken gemaakt op het gebied van arbeidsomstandigheden. Partijen zijn van mening dat er zo snel moet worden gestart met de uitwerking van een aantal beleidsmatige onderwerpen voor de toekomstige CAO voor de medewerkers van fusiecombinatie FloraHolland, die per 1 januari start. Daartoe wordt een werkgroep ingericht die begin 2008 van start gaat.

Bron: FloraHolland, 26 november 2007