Principeakkoord CAO Equens 2010-2011

0
1196


2 augustus 2010

CAO-naam

CAO Equens Nederland

Download Principeakkoord CAO Equens 2010-2011
> nog niet beschikbaar

Code Loonheffing
2610

Looptijd
1 februari 2010 tot 31 januari 2011

Loonmutaties
van 1,25% structureel per 1 februari jl. en een eenmalige uitkering van 0,75% per 1 september met een minimum van € 250,-.
Dit betekent dat de medewerkers die minder dan € 2800,- bruto verdienen hiermee een voordeel hebben en dat alle medewerkers meer dan inflatieniveau krijgen voor hun inzet het afgelopen jaar.

Arbeidsvoorwaarden
– Ook zijn er afspraken gemaakt over de standby diensten, resultaat afhankelijk belonen, uitzendkrachten, jongeren en het nieuwe werken.
– Resultaat afhankelijk belonen is een studie die op een later moment opnieuw aan de achterban zal worden voorgelegd ter stemming indien partijen tot een afspraak kunnen komen hierover.

Bron: De Unie, 27 juli 2010