Principeakkoord CAO Dierhouderij 2018-2020

0
1068


8 december 2017

CAO-naam
CAO Dierhouderij
CAO Veeteelt

Download Principeakkoord CAO Dierhouderij 2018-2020
> Principeakkoord CAO Dierhouderij 2018-2020 (07-12-17)

Looptijd
Er wordt een nieuwe cao afgesloten voor de periode van 1 januari 2018 tot en met 31 december 2020.

Loonmutaties
– 2,25% loonsverhoging per 1 januari 2018
– 2,25% loonsverhoging per 1 januari 2019
– 2,25% loonsverhoging per 1 januari 2020

Naast de loonsverhoging ontvangen werknemers op 1 oktober 2017 een eenmalige uitkering van 1% over het jaarsalaris.

Arbeidsvoorwaarden
– De toeslagstaffel voor werken op zondag (artikel 13 lid 16 cao) wordt als volgt aangepast:
• Eerste twee al dan niet aaneengesloten uren: 0%
• Voor het derde en vierde gewerkte uur:75%
• Vanaf het vijfde uur: 100%
– De werknemer die bij indiensttreding nog niet beschikt over de specifieke vak- en /of bedrijfskennis welke voor de vervulling van de functie vereist is, kan worden ingedeeld in een startschaal op basis van 100% wettelijk minimumloon.
– De regeling die voorziet in de reparatie van de WW wordt van toepassing op de werknemers die vallen onder de cao Dierhouderij.

Bron: CNV Vakmensen, 7 december 2017