Principeakkoord CAO DHL Express 2016-2018

0
344


13 juni 2017

CAO-naam
CAO DHL Express Nederland

Download akkoord CAO DHL Express
> nog niet beschikbaar

Looptijd
De CAO heeft een looptijd van 3 jaar, van 1 januari 2016 tot en met 31 december 2018.

Loonmutaties
– De medewerkers van DHL Express krijgen de komende twee jaar stapsgewijs 5,6% meer loon.
– Bovendien krijgen ze een eenmalige uitkering van 500 euro.
– Daarnaast wordt de bovenkant van de loonschalen met 2% verhoogd.

Arbeidsvoorwaarden
– Ook is er de garantie voor de komende 2 jaar dat 80% van het werk door vaste krachten wordt gedaan.
– Zelfroosteren. In de cao is verder aandacht voor duurzame inzetbaarheid, met aandacht voor vitaliteit, persoonlijke ontwikkeling en werkdruk. Ook gaan cao-partijen aan de slag met een test op het gebied van zelfroosteren.

Bron: CNV Vakmensen, 13 juni 2017