Principeakkoord CAO DHL Express 2011

0
948


10 februari 2011

CAO-naam
CAO DHL Express Nederland

Download akkoord CAO DHL Express
> nog niet beschikbaar

CAO-code t.b.v. loonheffing
2822

Looptijd
1 januari 2011 tot 1 januari 2012

Loonmutaties
Een structurele loonsverhoging van twee procent.

Arbeidsvoorwaarden
– een uitbreiding van werkgelegenheid op de zaterdagen en de avonden;
– een werkdrukonderzoek;
– de werknemers zullen meer bij het werkoverleg worden betrokken;
– het bonusbeleid voor de medewerkers zal voortaan op terminalniveau worden vastgesteld;
– er zullen honderd EVC trajecten starten.

Bron: FNV Bondgenoten, 9 februari 2011