Principeakkoord CAO DHL Express 2009-2010

0
1279


9 oktober 2009

CAO-naam
CAO DHL Express Nederland

CAO-teksten
> Akkoord CAO DHL Express 2009-2010
> CAO DHL Express 2008-2009

Looptijd
1 april 2009 t/m 31 december 2010

Loonmutaties
1 januari 2010 structureel 1,5%
januari 2010 eenmalig € 200,-
juli 2010 eenmalig € 100,-
januari 2011 eenmalig 1%

CAO-code t.b.v. loonheffing
2822

Arbeidsvoorwaarden
– Tot uiterlijk 31 maart 2010 zal de 2e verlenging Regeling Sociale Begeleiding DHL Nederland (RSB) van kracht zijn voor DHL Express. De RSB maakt geen onderdeel uit van de CAO-onderhandeling. Partijen zullen in 2010 tijdig het overleg starten over een nieuw Sociaal Plan.
– Met uitzendkrachten zullen op regelmatige basis gesprekken worden gevoerd gericht op de toekomstige persoonlijke ontwikkeling. De uitzendkracht zal volledig worden meegenomen in de informatiestroom zoals die ook geldt voor de overige medewerkers.
– Na drie maanden zal worden bezien of een uitzendkracht in aanmerking komt voor een contract voor bepaalde tijd. Voorwaarden om in aanmerking te komen zijn: geschiktheid en formatieruimte, waarbij de OR inzicht wordt verschaft in de formatieruimte van DHL Express. Dit punt heeft geen betrekking op de uitzendkrachten in de loods vanwege de benodigde flexibiliteit in de bedrijfsvoering en wisselende volumes.
– Na een periode van drie maanden zal het arbeidspatroon van een medewerker met een min-max contract worden geëvalueerd. Als het arbeidspatroon aanleiding geeft (mede gelet op het aantal gewerkte uren) en indien de medewerker akkoord gaat, zal de arbeidsovereenkomst dienovereenkomstig gewijzigd worden.

CAO-informatie
Meer over deze CAO

Bron: FNV Bondgenoten, 9 oktober 2009