Principeakkoord CAO De Bijenkorf 2015-2017

0
1120


26 oktober 2015

CAO-naam
CAO Bijenkorf Warenhuizen

Looptijd
1 oktober 2015 tot 1 juli 2017

Loonmutaties
1 februari 2016: verhoging feitelijke lonen met 1,25%;
1 september 2016: verhoging feitelijke lonen met 1%;
1 februari 2017: verhoging feitelijke lonen én de salarisschalen met 0,75%;
1 mei 2017: verhoging feitelijke lonen met 0 tot maximaal 0,75%, afhankelijk van de individuele beoordeling én de positie van de medewerker in de salarisschaal;
Het jeugdloon voor volwassenen verdwijnt. De vak volwassen leeftijd wordt per 1-2-2016 verlaagd naar 20 en in de twee jaar daarop naar 19 en 18.

Arbeidsvoorwaarden
– Er komt één cao met een nieuw loongebouw. De cao Warenhuizen (schaal 1 t/m 9) en de cao HP (schaal I t/m IV) worden samengevoegd. De aanvangssalarissen van het loongebouw blijven gelijk. De maxima van de schalen worden verlaagd t.o.v. de huidige maxima;
– Voor de huidige salarissen van medewerkers heeft het nieuwe loongebouw geen nadelige gevolgen;
– Per 2017 worden voor medewerkers die nog niet aan het maximum van de schaal zitten periodieken toegekend op basis van beoordeling.

Bron: FNV, 26 oktober 2015