Principeakkoord CAO Dakdekkers 2015-2016 | CAO Bikudak

0
3547


12 juli 2015

CAO Dakdekkers | CAO Bikudak

Principeakkoord CAO Dakdekkers 2015-2016
> niet beschikbaar

Looptijd
De CAO loopt van 1 januari 2015 tot en met 31 december 2016

Loonsverhogingen
De lonen en de vergoedingen worden op twee momenten verhoogd:
– Per 1 juli 2015 met 2%
– Per 1 juli 2016 met 2,25%

Arbeidsvoorwaarden
– De reisurenvergoeding wordt aangepast. Huidig: Chauffeur krijgt alle reistijd vergoed en de meerijder vanaf een uur per dag. In het principakkoord: Chauffeur vergoed vanaf min 30 min. per dag en voor de meerijder vanaf anderhalf uur per dag.In de huidige cao is het zo dat reisuren vergoed worden vanaf het magazijn/werkplaats naar de plaats van het werk. In het principe akkoord is afgesproken dat reisuren geteld gaan worden vanaf het huisadres.
– Extra verlof oudere werknemers. Het aantal dagen blijft gelijk. Wel is afgesproken dat het moment van het krijgen van de dagen mee schuift met de AOW leeftijd. Dus in stappen van 65 naar 67.
– WW. Er gaan veranderingen plaatsvinden in de WW. Zo wordt de maximale uitkeringsduur verlaagd van 3 naar 2 jaar. Met de werkgevers hebben we afgesproken dat wij aansluiten bij een landelijk initiatief van werkgevers en werknemers om het derde jaar WW als sectoren zelf te gaan regelen.
– Flexregeling. Deze regeling is afgesproken voor de looptijd van de cao en komt dus niet automatisch terug in de volgende cao. Dat hangt af van de tevredenheid erover van werkgevers en werknemers. Een bedrijf kan kiezen tussen wel of niet gebruik maken van een Flexregeling. Als een bedrijf er voor kiest, kan je werkgever van jou verlangen dat je op sommige dagen langer werkt en kan hij je op andere dagen een halve of een hele dag (verplicht) vrij geven van de uren die je extra werkte.
Kiest je werkgever ervoor om de Flexregeling in te voeren, dan mag hij niet meer de roostervrije dagen versnipperen in uren in de winter. Kiest je werkgever niet voor de Flexregeling, dan mogen er nog maximaal 5 dagen versnipperd worden (is nu 8).
– Naleving. Afgesproken is dat cao partijen actief de naleving van onze cao gaan afdwingen bij bedrijven die dat niet doen. De nieuwe Flexregeling en de wijze waarop roostervrije dagen worden ingezet gaan zeker onderdeel uit maken van controles.
– Vakantieopbouw bij ziekte. Tijdens ziekte worden alleen nog maar bovenwettelijke (5 dagen) vakantiedagen opgebouwd over het eerste half jaar. Voor de overige 20 vakantiedagen verandert er niets.
– Transitievergoeding. Vanaf 1 juli 2015 hebben werknemers die ontslagen worden recht op een transitievergoeding. Van deze vergoeding mogen werkgevers bepaalde opleidingskosten aftrekken. Afgesproken is dat er geen bedragen mogen worden afgetrokken van deze transitievergoeding als dat niet schriftelijk is vastgelegd is met de werknemer.

Bron: CNV Vakmensen, 7 juli 2015