Principeakkoord CAO Dagbladuitgeverijen 2012

0
479


10 mei 2012

Naam
CAO Dagbladuitgeverijen

Principeakkoord CAO Dagbladuitgeverijen 2012
> Principeakkoord CAO Dagbladuitgeverij 2012

Looptijd
De CAO heeft een looptijd van 1 januari 2012 tot en met 31 december 2012.

Loonsverhogingen
Per 1 juli 2012 een structurele loonsverhoging van 1%.

De spaarloonregeling vervalt. Hiervoor in de plaats ontvangen werknemers in de maand december een jaarlijkse eenmalige eindejaarsuitkering van 1% van de bruto loonsom met inachtneming van het maximum premieloon, zoals bedoeld in de Wet financiering sociale verzekeringen.

Arbeidsvoorwaarden
– In september/oktober 2012: een eenmalige bruto uitkering van circa 0,5% (afhankelijk van omvang loonsom en werknemersaantallen) bij een voltijd dienstverband aan werknemers als gevolg van een restitutie van de WGA hiaatpremie, een werknemerspremie die wordt afgedragen aan Centraal Beheer Achmea.
– In juli 2012: een premierestitutie van circa 1% van de loonsom (over het jaar 2010) door verzekeraar/uitvoerder Centraal Beheer Achmea aan de bij deze arbeidsongeschiktheidsverzekering aangesloten ondernemingen. De premie voor de kop/drempel arbeidsongeschiktheidsverzekering betreft een werkgeverspremie.

Bron: FNV Kiem, 10 mei 2012