Principeakkoord CAO CIZ 2016-2018

0
570


22 maart 1016

Naam
CAO Centrum Indicatiestelling Zorg
CAO CIZ

Download Eindbod CAO CIZ 2016-2018
nog niet beschikbaar

Looptijd
De cao kent een looptijd tot en met 31 december 2018.

Arbeidsvoorwaarden
– Om de afbouw geleidelijk te laten plaatsvinden, is er in de jaren 2017, 2018 en 2019 een aflopend (en extra) budget voor de groep werknemers die nu al ouderenverlof genieten.

Bron: Mijn Vakbond, 16 maart 2016