Principeakkoord CAO CEVA Logistcs 2018-2020

0
621


15 januari 2018

CAO-naam
CAO CEVA Logistics

Download Principeakkoord CAO CEVA Logistics 2018-2020
> Principeakkoord CAO CEVA 2018-2020 (09-01-18)

Looptijd
Looptijd: 27 maanden, van 1 januari2018 tot en met 31 maart 2020.

Loonmutaties
– 1,25% loonsverhoging per 1 mei 2018
– 1,50% loonsverhoging per 1 oktober 2018
– 1,50% loonsverhoging per 1 maart 2019
– 1,50% loonsverhoging per 1 september 2019
– 1,00% loonsverhoging per 1 maart 2020

Arbeidsvoorwaarden
– Verder veranderd voor de loonschalen 1/9 de groeisystematiek.
– Alle nominale bedragen in de cao (dus ook de reiskostenregeling) worden per 01-03-18 geïndexeerd met 2%.
– Reparatie van WW en WGA is voor 1 maart een feit, de premie wordt zoals eerder afgesproken verdeeld tussen werkgever en werknemers.
– Voor werknemers uit het zogenaamde doelgroepenregister van het UWV wordt loonschaal 1 opnieuw ingericht. Werknemers in deze categorie komen binnen in schaal 1, trede 1 (100% WML) en groeien door tot trede 3 (120% WML).

Bron: BVPP, 12 januari 2018