Principeakkoord CAO Carglass 2017

0
141


12 december 2016

CAO-naam
CAO Carglass

Download Onderhandelingsakkoord CAO Carglass 2014
> Principeakkoord CAO Carglass 2017

Looptijd
De CAO heeft een looptijd van een jaar van 1 januari 2017 to en met 31 december 2017.

Loonmutaties
– Op basis van de A-factor zal voor medewerkers met minimaal een beoordelingsscore “redelijk” een structurele loonsverhoging gelden ter hoogte van de inflatie over december 2016 op basis van CBS inflatiecijfers CPI Nederland afgeleid. Werkgever zal eenmalig in 2017 de A factor aanvullen tot 0,75%.
– Een B-factor voor 2017 bedraagt 1,25% welke zal worden uitgekeerd op basis van de geldende beloningsmethodiek in relatie tot de jaarlijkse beoordeling.

Bron: CNV Vakmensen, 9 december 2016