Principeakkoord CAO Bouwmaterialen 2015-2016 | CAO HIBIN

0
734


8 juli 2015

CAO Handel in Bouwmaterialen | CAO HIBIN

Download Principeakkoord CAO Bouwmaterialen 2015-2016
> nog niet beschikbaar

Looptijd
De cao heeft een looptijd van 1 juli 2015 tot en met 31 december 2016.

Loonmutaties
De lonen worden structureel verhoogd:
– 1% per 01-07-2015
– 2% per 01-01-2016

Arbeidsvoorwaarden
– De (extra lange) opzegtermijn voor oudere werknemers (art. 8.4 cao) wordt verkort.
– Een werkgroep van vertegenwoordigers uit de vakbonden en werkgevers zal een voorstel voorbereiden tot het omzetten van de seniorendagenregeling uit art. 6.1 cao naar een regeling die beantwoordt aan het doel waarvoor de regeling destijds gemaakt is.
– De werkgevers zijn positief over de adviezen die de Stichting van de Arbeid heeft gegeven over de opbouw en duur van de WW en wil er in het licht daarvan met de vakorganisaties afspraken over maken.

Bron: CNV Dienstenbond, 10 juli 2015