Principeakkoord CAO Bos en Natuur 2016-2017

0
950


11 januari 2017

CAO Bos en Natuur

Download Principeakkoord CAO Bos en Natuur 2016-2017
> Principeakkoord CAO Bos en Natuur 2016-2017

Looptijd
Looptijd: 12 maanden van 1 juli 2016 tot 1 juli 2017.

Loonmutaties
– 0,5% loonsverhoging per 1 november 2016 (i.v.m. eerder gemaakte afspraken geldt deze niet voor Natuurmonumenten)
– 1,0% loonsverhoging per 1 januari 2017.

Arbeidsvoorwaarden
– BEREIKBAARHEIDSVERGOEDING: (bijlage III) indexeren met het % van de loonsverhoging.
– PROTOCOL BELONING VAN MENSEN MET EEN BEPERKING: mensen met een beperking moeten worden beloond conform het reguliere loongebouw. Er zal een opgave komen van het aantal gerealiseerde plekken.
– AFBOUW JEUGDLONEN ondernemingsdeel Bosbouw: zullen de komende jaren met 5% extra worden verhoogd zodat deze in 2020 voor alle leeftijden zijn verdwenen.

Bron: CNV Vakmensen, 12 december 2016