Principeakkoord CAO Boerenbond/Welkoop 2008-2010

0
1066


12 april 2008

Naam
CAO Boerenbond en Welkoop

Looptijd
1 april 2008 tot 1 oktober 2010

Loonmutaties
1 juli 2008 structureel 3,25%
1 juli 2009 structureel 3%
1 juli 2010 structureel 1,5%
Eenmalig € 250,- zo spoedig mogelijk te voldoen, naar omvang van het dienstverband en met in achtname van de staffel van de jeugdschalen tot 23 jaar

Arbeidsvoorwaarden
– Een paritaire commissie geeft voor 31 december advies aan cao-partijen over het invoeren van functiewaardering en competentiemanagement aan de hand van de orba-systematiek, een door vakbonden goedgekeurde methode.
– 2 maal per jaar is er overleg met cao-partijen over invoering van levensfase-bewust-personeelsbeleid
– De werkgeversbijdrage wordt conform de zogenaamde Regeling AWVN, een bijdrage van de werkgever aan de vakbonden in verband met het afsluiten van de cao.

CAO-nieuws
> meer CAO-informatie

Bron: FNV, 11 april 2008