Principeakkoord CAO Banden- en Wielenbrache 2019-2020

0
1065


27 mei 2019

CAO-naam
CAO VACO
CAO Banden- en Wielenbranche

Download Principeakkoord CAO Banden- en Wielenbrache 2019-2020
> niet beschikbaar

Looptijd
De looptijd van de nieuwe cao is van 1 maart 2019 tot en met 31 augustus 2020. Dat is 18 maanden.

Loonmutaties
– 2,0% loonsverhoging per 1 november 2019
– 2,5% loonsverhoging per 1 augustus 2020
– € 175,- bruto eenmalige uitkering in december 2019

Arbeidsvoorwaarden
– De minimumsalarissen voor APK-monteurs worden gelijk geschaald aan het huidige niveau van de cao motorvoertuigen en tweewielers.
– Vanaf april 2018 is het generatiepact ingevoerd. Vanaf zijn 60ste kan de medewerker hiervoor kiezen (keuzevrijheid werknemer). Hiermee heeft hij de mogelijkheid om 80% te gaan werken, met behoud van 90% salaris en 100% pensioenopbouw.
– Partijen hebben afgesproken in deze cao periode te werken aan een update en actualisatie van het huidige functiegebouw. Vervolgens zal er ook gekeken worden naar de waardering van functies.

Bron: CNV Vakmensen, 27 mei 2019


Interview
Opleiding en duurzame inzetbaarheid
Hoe leidt VACO medewerkers op voor veilig en duurzaam werk in de banden- en wielenbranche?