Principeakkoord CAO Banden- en Wielenbrache 2018-2019

0
1017


2 januari 2018

CAO-naam
CAO VACO
CAO Banden- en Wielenbranche

Download Principeakkoord CAO Banden- en Wielenbrache 2018-2019
> niet beschikbaar

Looptijd
De looptijd van de nieuwe cao is 1 januari 2018 tot en met 28 februari 2019. Dat is 14 maanden.

Loonmutaties
– 2,5% loonsverhoging per 1 maart 2018
– 1,5% loonsverhoging per 1 februari 2019

Arbeidsvoorwaarden
– 80-90-100 regeling oudere werknemers

Bron: CNV Vakmensen, 22 december 2017