Principeakkoord CAO Banden- en Wielenbrache 2013-2017

0
1618


11 mei 2016

CAO-naam
CAO VACO
CAO Banden- en Wielenbranche

Download Principeakkoord CAO Banden- en Wielenbrache 2013-2017
> niet beschikbaar

Looptijd
De looptijd is van 1 januari 2013 tot en met 31 december 2017.

Loonmutaties
– Gedurende de looptijd ontvangt de werknemer 3,5% loonsverhoging.

Arbeidsvoorwaarden
– De inloopschaal is weggehaald.
– Na maximaal twaalf maanden via een uitzendbureau te hebben gewerkt, wordt een uitzendkracht in dienst genomen. Hij krijgt een arbeidscontract voor tenminste het aantal uren dat hij tijdens de uitzendperiode heeft gewerkt.
– Vanaf 1 januari jongstleden wordt stapsgewijs de WW-duur aangepast. Die was 38 maanden maar wordt tot 1 april 2019 stapsgewijs afgebouwd naar maximaal 24 maanden.

Bron: CNV Vakmensen, 11 mei 2016