Principeakkoord CAO Bakkers 2011-2012

0
3469


18 september 2011

CAO-naam
CAO Bakkersbedrijf

Download Principeakkoord CAO Bakkersbedrijf 2011-2012
> nog niet beschikbaar

Looptijd
Looptijd van 1 augustus 2011 tot 1 maart 2012.

CAO-code t.b.v. loonheffing
1496

Loonmutaties
Lonen worden per 1 oktober 2011 (9 oktober 2011 voor week- en 4-wekenlonen) verhoogd met 0,9%.

Arbeidsvoorwaarden
– – Vakantiewetgeving per 1 januari 2012 zal in geval van arbeidsongeschiktheid over de wettelijke dagen opbouw van vakantierechten plaatsvinden. De overige gevolgen van de nieuwe wet zullen in het nieuwe cao-overleg worden meegenomen.
– Orba. In de Stuurgroep zal uiterlijk eind oktober 2011 een definitief rapport worden vastgesteld. Vervolgens zal het GO Bakkersbedrijf zich buigen over de consequenties van dat rapport en de definitieve datum van de invoering van het functiewaarderingssysteem (Orba) vaststellen.
– In het najaar 2011 zullen door partijen ingebrachte voorstellen ter zake van leeftijdsbewust personeelsbeleid (waaronder ook vitaliteitsbeleid, duurzame inzetbaarheid en scholing/opleiding) alsmede voorstellen ter zake van een betere aansluiting van de vraag naar en het aanbod van werk (roosters, overwerk, consignatie, e.d.) in werkgroepen worden voorbereid ten einde een vlotte besluitvorming in het volgende cao-overleg te bevorderen.
– De beschikbare loonruimte zal met inachtneming van onder andere koopkracht, de invoering van Orba, en mogelijk andere voorstellen, worden aangewend voor een structurele verhoging van de lonen.

Bron: NBOV, 14 september 2011