Principeakkoord CAO Ardagh 2012

0
409


22 mei 2012

Naam
CAO Ardagh

Principeakkoord CAO Ardagh 2012
> Principeakkoord CAO Adagh 2012

Looptijd
De nieuwe CAO heeft een looptijd van 1 jaar, 1 januari 2011 tot en met 31 december 2012.

Loonsverhogingen
De salarissen worden als volgt aangepast:
1 januari 2012: 1,5% salarisverhoging;
1 juli 2012 : 0,5% salarisverhoging.
Werkgever zal een 1-malige uitkering verstrekken van 200 euro per 1 oktober 2012

Arbeidsvoorwaarden
– Partijen hebben kennisgenomen van de maatregelen van “Stichting Pensioenfonds Ardagh Nederland” (hierna te noemen Pensioenfonds Ardagh) in het kader van het herstelplan om naar de vereiste dekkingsgraad te komen.
– Gedurende de looptijd van de CAO zal de gedifferentieerde WGA-premie niet verhaald worden op de werknemer.
– De werkgever zal tijdens de looptijd van de CAO verdere uitvoering geven aan Duurzame Inzetbaarheid . De vastgestelde plannen en de projecten die momenteel in uitvoering zijn, worden gerealiseerd.
– Gedurende de looptijd van de CAO blijft de werkgever de ruime opleidingsinspanningen handhaven. Jaarlijks ca. 2% van de loonsom wordt besteed aan opleidingen van medewerkers.

Bron: De Unie, 16 mei 2012