Principeakkoord CAO Architectenbureaus 2007-2009

0
314


5 april 2007

Partijen bij de CAO voor personeel in dienst van Architectenbureaus hebben een onderhandelingsresultaat bereikt voor een nieuwe tweejarige CAO. Voor de ongeveer 15.000 werknemers betekent dit een totale loonsverhoging van 6% met daarnaast meer flexibliteit in het opnemen van vakantiedagen. 

Het voorgestelde benchmarkonderzoek zal worden uitgevoerd. Er zal een vergelijkend onderzoek worden gedaan waaruit blijkt hoe de huidige primaire en secundaire arbeidsvoorwaarden in de architectenbranche zich verhouden tot zogenaamde ‘aanpalende’ branches (ingenieursbureaus, bouwsector, andere ontwerpbureaus en dergelijke). In het kader van arbeidsmarktonderzoek zal de aantrekkelijkheid van de branche worden onderzocht.

Wekelijkse arbeidsduur
Met ingang van 1 januari 2008 zal de wekelijkse arbeidsduur verlengd worden naar 40 uur. Ter compensatie van deze verlenging van de werkweek zullen met ingang van 1 januari 2008 de salarissen en de salarisschalen met 3% worden verhoogd en krijgen werknemers recht op vier extra vakantiedagen (32 uur). Ook wordt 5 mei een extra vakantiedag, zodat deze ook kan worden opgenomen als 5 mei op een zaterdag of zondag valt of een nationale feestdag is. In de cao zal opgenomen worden dat werknemers die op het moment van invoering van de 40-urige werkweek 38 uur werken of 40 uur in combinatie met 11,5 roostervrije dag het recht houden om deze bestaande situatie te handhaven.

Bron: De Unie, 5 april 2007