Principeakkoord CAO Architecten 2009-2010

0
989


16 juni 2009

CAO-naam
CAO Personeel in dienst van Architectenbureaus

CAO-teksten
> CAO Architectenbureaus 2007-2009

Looptijd
1 april 2009 t/m 31 maart 2010

Loonmutaties
1 juli 2009 structureel 1%

CAO-code t.b.v. loonheffing
43

Arbeidsvoorwaarden
– De BNA (Bond voor Nederlandse Architecten) Academie voorziet in een programma dat voor elke functie binnen een architectenbureau mogelijkheden biedt voor bijscholing.
– De BNA verzorgt uitgebreide voorlichting op het gebied van arbeidsmarktmaatregelen, waaronder de deeltijd WW en de bijbehorende scholingsregeling.
– In het kader van veranderende omstandigheden in de branche en van de beoogde professionalisering stelt de BNA voor te onderzoeken of het haalbaar en gewenst is een O&O-fonds in te stellen. Hiermee kan een infrastructuur voor opleidingen worden ingericht.
– De BNA faciliteert overleg- en netwerkvoorzieningen en biedt instrumenten en modellen om het vinden en bereiken van ander passend werk voor werknemers te versoepelen.

Bron: BNA, 16 juni 2009 en APA, juni 2009