Principeakkoord CAO ANWB 2008-2010

0
1035


12 juni 2008

Naam
ANWB CAO

Looptijd
1 april 2008 t/m 31 maart 2010

Partijen
ANWB
FNV Bondgenoten
CNV Dienstenbond
De Unie

Loonmutaties
De salarissen worden per 1 april 2008 verhoogd met 3,25%.
De salarissen worden per 1 april 2009 verhoogd met 3,30%.
De minima en maxima van de salarisschalen zullen met dezelfde percentages worden verhoogd. Datzelfde geldt voor de zogenoemde garantieschalen.
De VUT‐uitkeringen worden per 1 april 2008 verhoogd met 3,25% en per 1 april 2009 met 3,30%. De uitkeringen van deelnemers stamrechtregeling worden conform Sociaal Plan ANWB verhoogd met 80% van de salarisstijgingen.

CAO-code t.b.v. loonheffing
365

CAO-akkoord
Bron: Principeakkoord CAO ANWB 2008-2010