Principeakkoord CAO Allnex 2017-2018

0
164


24 oktober 2017

CAO-naam
CAO Allnex

Download Principeakkoord CAO Allnex 2017-2018
> Principeakkoord CAO Allnex 2017-2018 (17-10-17)

Looptijd
Looptijd van 18 maanden: van 1 juli 2017 t/m 31 december 2018.

Loonmutaties
– 2,50% loonsverhoging per 1 juli 2017
– 1,50% loonsverhoging per 1 juli 2018

Arbeidsvoorwaarden
– Per 1 januari 2018 dient de pensioenregeling van Allnex Netherlands B.V. aangepast te worden.
– Geduren de de looptijd van de nieuwe cao worden de volgende bestaande afspraken gecontinueerd:
• Arbeidsmarktparticipatie WaJongeren
• Werkgeversbijdrage AWVN
• Verzekeringspremies voor de WIA-excedent verzekering en voor de WGA-hiaatverzekering komen voor rekening van de werkgever
• De fiscaal vriendelijke verrekening van de vakbondscontributie

Bron: CNV Vakmensen, 17 oktober 2017