Principeakkoord CAO Afval & Milieu 2018-2019

0
1960


15 december 2017

CAO-naam
CAO Energie- en Nutsbedrijven
WNB Sector
CAO Afval en Milieubedrijven

Download Eindbod CAO Afval & Milieu 2016-2017
> Principeakkoord CAO Afval & Milieu 2018-2019 (06-12-17)

Looptijd
De nieuwe cao kent een looptijd van 24 maanden van 1 januari 2018 tot 1 januari 2020.

Loonmutaties
– 1,00 % loonsverhoging per 1 januari 2018
– 2,00 % loonsverhoging per 1 juli 2018
– 3,00 % loonsverhoging per 1 januari 2019 met een minimum van € 900,- in 2019

Arbeidsvoorwaarden
– Daarnaast komen er 360 vaste banen bij en krijgen medewerkers recht op vier weken betaald partnerverlof bij de geboorte van hun kind.
– Oudere werknemers kunnen in de nieuwe cao gebruik maken van het generatiepact. Daardoor kunnen zij korter werken om gezond hun pensioen te halen, terwijl daarvoor in de plaats jongeren kunnen instromen.
– De toeslagen voor de consignatiedienst voor de zaterdag en zondag worden verhoogd. Daarmee wordt er per 1 januari 2018 bij Services een nieuwe toeslag ingevoerd van €25,68 per etmaal op de zaterdag en €35,68,- per etmaal op de zondag. Voor Proces geldt al een afwijkende toeslag voor de zaterdag en zondag. Deze wordt verhoogd naar 2% op de zaterdag en 2,5% op de zondag.

Bron: CNV Publieke Diensten, 15 december 2017