Principeakkoord CAO ADM Europoort 2008-2010

0
626


1 september 2008

Naam
CAO ADM Europoort B.V.

CAO-teksten
> CAO ADM Europoort 2005-2008

Looptijd
1 april 2008 tot 1 april 2010

CAO-code t.b.v. loonheffingen
1069

Loonmutaties
1 april 2008 structureel 3,5%
1 april 2009 structureel 3,5%
Eenmalig € 500 bruto (na goedkeuring van de CAO)
Eenmalig € 500 bruto bij loonbetaling december 2009

Arbeidsvoorwaarden
– Pensioen: De werknemerspremie stijgt per 1 januari 2010 met 0,5% (naar totaal 1,8% van pensioengrondslag). Deze bijdrage geldt tot aan de premiegrens en blijft ongewijzigd op 10% boven de premiegrens.
– Zorgverzekering: De werkgeversbijdrage wordt verhoogd van € 100 naar € 150 per jaar. Het Werknemers Zorg Pakket is onderdeel van het VIP Pakket. De korting van € 5,- per maand blijft bestaan.
– Ouderenbeleid/Levensfasebewust personeelsbeleid. In vervolg op het belevingsonderzoek naar levensfasebewust personeelsbeleid een paritaire werkgroep instellen die nader onderzoek doet en advies voor CAO-partijen opstelt voor de verdere invulling van het beleid.
– Brandweertoeslag is BHV-vergoeding geworden en geldt voor medewerkers die in de verplichte functies lopen en voor vrijwilligers. De vergoeding is € 23,56 bruto per maand.
– EHBO vergoeding is € 15,70 bruto per maand.
Beide toeslagen worden geïndexeerd op basis van de CAO verhoging.
– Indeling snipperdagen: de laatste zin van het artikel 12.05.B wordt ter verduidelijking als volgt aangepast:
“Een verzoek om snipperdagen op te nemen moet niet later dan 2 dagen voor de gewenste datum worden ingediend.”
– Opkomsturen worden voortaan jaarlijks voor 1 januari vast ingeroosterd. Voor 2008 worden voor het tweede half jaar nog 6 uur ingeroosterd. Bij die medewerkers waar over het eerste half jaar opkomsturen is afgeschreven van het overurensaldo, worden deze weer aan het overwerksaldo toegevoegd.

Bron: CNV, 27 augustus 2008