Principeakkoord CAO ABN AMRO 2013

0
3371


2 november 2012

CAO-naam
CAO ABN Amro

Download Principeakkoord CAO ABN AMRO 2013
> Principeakkoord CAO ABN AMRO 2013

Looptijd
De nieuwe arbeidsvoorwaarden cao heeft een looptijd van 1 januari 2013 tot 1 januari 2014.

Loonmutaties
De salarissen en salarisschalen worden per 1 januari 2013 met 1,25% verhoogd.

Arbeidsvoorwaarden
– In 2013 zal de bank onderzoeken of en zo ja hoe de arbeidsvoorwaarden cao ook kan gaan gelden voor ABN AMRO Lease en Beter.
– Medewerkers zullen op termijn steeds langer doorwerken. In dat kader en omdat de beschermende bepalingen in de ISP-cao van medewerkers van 57,5 jaar of ouder zullen verdwijnen, hebben cao-partijen een aantal hieronder vermelde afspraken gemaakt gericht op duurzame inzetbaarheid van de medewerker.
– Cao-partijen spreken af op 1 januari 2014 een nieuwe pensioenregeling in te voeren die voldoet aan de nieuwe regelgeving en tegemoetkomt aan de IFRS-problematiek en voor zowel bank als medewerkers acceptabele en verantwoorde uitkomsten biedt.
– Cao-partijen gaan studie doen naar een nieuwe beloningsstructuur.
– De mogelijkheid om op wat ruimere schaal arbeidsovereenkomsten voor bepaalde tijd aan te kunnen bieden, geldt ook in 2013.
– Bij het vervullen van een tijdelijke functie wordt een beroep gedaan op medewerkers in de Mobiliteitsorganisatie voorzover die functie niet is ingenomen door een medewerker in de zgn. aanzegperiode.
– Alle medewerkers zonder vervoersbudget/leaseauto komen in aanmerking voor een OV Jaarkaart, ongeacht het aantal werkdagen per week.
– Wettelijke vakantieuren vervallen na anderhalf jaar. Bovenwettelijke vakantieuren vervallen na tien jaar.
– Het consequentiebeleid van de bank wordt aangescherpt voor situaties waarin medewerkers niet voldoen aan de Wet financieel toezicht.
– Zowel de bank als de vakbonden streven naar een breder samengestelde achterban van de bonden die een betere afspiegeling van de bankpopulatie vormt. Afgesproken is dat bonden een platform krijgen binnen de bank zodat het belang en werk van bonden beter zichtbaar wordt binnen de organisatie. Partijen praten nog over een nadere concretisering hiervan.
– De werkgeversbijdrage aan de bonden wordt vastgesteld op basis van de huidige AWVN norm. Bonden ontvangen € 30.000 voor ondersteuning van internationaal vakbondswerk. Bonden ontvangen jaarlijks gegevens over de bezettingsontwikkeling van de bank. In Q1 2013 zullen cao partijen een Global Framework Agreement sluiten.

Bron: FNV Bondgenoten, 1 november 2012