Principeakkoord CAO 365 2012 | CAO ArboNed

0
1189


10 juli 2012

CAO-naam
CAO 365
voorheen CAO ArboNed

Download Principeakkoord CAO 365 2012
> nog niet beschikbaar

Looptijd
Looptijd cao: 1 januari 2012 tot en met 31 december 2012.

Loonmutaties
– Een structurele salarisverhoging van 1% met ingang van 1 juli 2012.

Arbeidsvoorwaarden
– In verband met de per 1 april 2012 gewijzigde datum waarop de AOW-gerechtigde leeftijd wordt bereikt (de dag waarop je 65 wordt i.p.v. de 1ste van de maand waarin je 65 wordt), zal het dienstverband van rechtswege eindigen op de datum waarop de AOW-gerechtigde leeftijd wordt bereikt.
– De seniorenregeling (behoudens de oude regelingen welke vóór 1 januari 2006 zijn gestart) loopt door tot het moment waarop de AOW-gerechtigde leeftijd wordt bereikt.
– Geregistreerd partnerschap wordt gelijkgesteld aan een huwelijk voor wat betreft de in de CAO opgenomen bepalingen buitengewoon verlof.
– De bepaling spaarloonregeling komt te vervallen.
– In de loop van 2012 zal ter voorbereiding van een CAO 2013 tussen 365 en de bonden nader gesproken worden over de vitaliteitsregeling, het arbeidstijdkader en daaraan gerelateerde toeslagen, dit ook in het licht van het nieuwe werken.

Bron: De Unie, 28 juni 2012