Principeakkoord Betonproductenindustrie 2009-2011

0
1227


24 juni 2010

CAO-naam

CAO Betonproductenindustrie

Download Principeakkoord CAO Betonproductenindustrie
> Principeakkoord Betonproducten Industrie 2009-2011

Code Loonheffing
83

Looptijd
25 maanden van 1 maart 2009 tot 1 april 2011.

Loonmutaties
Structurele verhoging salarissen:
– 1,00% met ingang van 1 juli 2010
– 1,00% met ingang van 1 januari 2011
Daarnaast een eenmalige uitkering van € 250,- bruto, uit te keren nadat de cao is goedgekeurd
door een ieders achterban. Voor deeltijdwerknemers naar rato van hun werktijd.

Arbeidsvoorwaarden

Met ingang van 1 januari 2010 is de pensioen premie verhoogd van 22,4% naar 24% van de pensioengrondslag. Werkgevers nemen 2/3 van deze premieverhoging voor hun rekening.

Vakbondsleden kunnen tot 5 juli hun stem uitbrengen.

Bron: De Unie, 23 juni 2010