Please Payroll: overheid doet flexmarkt voor kleine taxibedrijven op slot

0
590


Logo Please Payroll3 mei 2011

De overheid maakt het kleinere taxibedrijven feitelijk onmogelijk om in de toekomst op flexibele basis personeel in te huren.

Dat stelt Please Payroll naar aanleiding van het overheidsbesluit om de CAO Taxivervoer algemeen verbindend te verklaren.

AVV CAO Taxivervoer
Please Payroll is van mening dat de CAO Taxivervoer niet algemeen verbindend verklaard had mogen worden omdat dit leidt tot een te grote benadeling van de rechtmatige belangen van kleinere taxibedrijven. Deze moeten nu namelijk voldoen aan artikel 6.3 van de CAO Taxivervoer, op grond waarvan zij niet meer dan 15% van de bruto loonsom (CAO loonsom en kosten ingehuurd personeel) mogen aanwenden voor de inhuur van werknemers die niet vallen onder de CAO Taxivervoer. Bij een onderneming met niet meer dan twee of drie werknemers wordt deze bovengrens van 15% van de bruto loonsom al overschreden als er slechts één werknemer wordt ingehuurd via een uitzendbureau of payrollorganisatie. Daarmee zit de flexmarkt voor deze ondernemingen feitelijk op slot.

Franken
Please-directeur Jan Franken: “Onze juristen hebben het Ministerie van SZW per brief duidelijk gemaakt waarom de CAO Taxivervoer niet voor een algemeen verbindend verklaring in aanmerking zou moeten komen. Niettemin is toch anders besloten. Het gevolg is nu dat grote taxibedrijven een deel van het personeel via de reguliere bureaus kan inlenen, maar juist de kleine en meer kwetsbare taxiondernemingen achter het net vissen. Voor hen is het domweg onmogelijk om tijdelijk een werknemer in te huren bij ziekte of andere onvoorziene omstandigheden. Terwijl juist zij grote behoefte hebben aan flexibele oplossingen.”

Nieuwe realiteit op de arbeidsmarkt
Om kleinere taxiondernemers toch van dienst te kunnen zijn heeft Please inmiddels een van haar dochterondernemingen zodanig ingericht dat deze onder de werkingsfeer van de CAO Taxivervoer valt. Via deze legale omweg kunnen kleine taxibedrijven vanaf nu wel op flexibele basis personeel inhuren. Franken: “Dit is opnieuw een bewijs dat de overheid moeite heeft met de nieuwe realiteit op de arbeidsmarkt waarin flexibiliteit en maatwerk de nieuwe drivers zijn. Wij voorzien binnen enkele jaren een einde voor de in beton gegoten CAO’s. Die zijn geen antwoord meer op de problematiek van vandaag.”

Bron: Please Payroll, 3 mei 2012