Principeakkoord CAO Nederlandse Universiteiten 2007-2010

0
629


9 oktober 2007

Naam
CAO Nederlandse Universiteiten

Looptijd
1 september 2007 t/m 1 maart 2010

CAO-teksten
CAO Nederlandse Universiteiten 2006-2007
Bijlagen CAO 2006-2007

Principeakkoord
ABVAKABO FNV, CNV Publieke Zaak, CMHF/VAWO, AC/FBZ en de Vereniging van universiteiten (VSNU) hebben een principeakkoord gesloten over de nieuwe CAO Nederlandse Universiteiten. Werknemers van de universiteiten gaan er flink in beloning op vooruit. Ze krijgen een volledige dertiende maand. Het universitair loopbaanbeleid krijgt een impuls. Het principeakkoord moet nog door de achterban van VSNU en de bonden worden goedgekeurd.

Loonmutaties
1 januari 2008 structureel 1,75%
1 januari 2009 structureel 1,6%
Eind 2009 eindejaarsuitkering 8,3% (= volledige dertiende maand)

Arbeidsvoorwaarden
In totaal gaan werknemers er over de looptijd van de CAO 9,65% op vooruit. In 2008 en 2009 wordt een verlofdag ingezet om tweemaal 0,5% extra salarisverhoging te realiseren. De zogenaamde tenure tracks (trajecten voor wetenschappers die tot een vaste aanstelling leiden) krijgen een plaats in de CAO. Jonge onderzoekers zonder vast contract krijgen een impuls om hun loopbaan te versterken. In 2008 en 2009 is jaarlijks een bedrag van 1.000 euro per zogeheten post-doc beschikbaar. Nieuw zijn experimenten met functiecontracten. Wetenschappers kunnen op vrijwillige basis met hun werkgever afspraken maken over een flexibeler verdeling van hun onderwijs en onderzoekstaken. De CAO-partijen spreken een studie af naar levensfasebewust personeelsbeleid dat in de volgende CAO het huidige seniorenbeleid zal vervangen.

Bron: ABVAKABO FNV, 9 oktober 2007