Onderhandelingsresultaat CAO Woondiensten 2017-2018

0
2487


26 april 2018

Naam
CAO Woondiensten

Onderhandelingsresultaat CAO Woondiensten 2017-2018
> nog niet beschikbaar

Looptijd
De CAO heeft een looptijd van 1 januari 2017 t/m 31 december 2018.

Loonsverhogingen
– 3,0% loonsverhoging per 1 augustus 2018
– 1,5% eenmalige uitkering per 1 december 2018

Arbeidsvoorwaarden
– De salarisschalen C t/m H en O krijgen een lager maximum. Dit nieuwe maximum gaat gelden voor nieuwe medewerkers in de branche.
– Corporatiemedewerkers waarvan hun huidige salaris op of boven dit nieuwe maximum ligt, ontvangen vanaf 2019 tot en met maximaal 2025, hun structurele loonsverhoging verminderd met een zogenaamd ‘aanpassingsbedrag’.
– Aan de onderkant van het loongebouw worden vier nieuwe treden toegevoegd.
– Corporatiemedewerkers één dag betaald verlof krijgen als ze gaan trouwen of als ze zich laten registreren als partner.
– Vaders het recht krijgen op vijf dagen betaald verlof bij de geboorte van hun kind.
– Werkgevers het werkgeversdeel van de pensioenpremie betalen gedurende het ouderschapsverlof van corporatiemedewerkers.
– Corporatiemedewerkers bij kortdurend zorgverlof 85 procent van hun brutoloon ontvangen.​

Bron: Aedes, 25 april 2018