Onderhandelingsresultaat CAO Welkoop 2017-2019

0
648


12 september 2017

Naam
CAO BoerenBond en Welkoop

Download Onderhandelingsresultaat CAO Welkoop 2017-2019
> Onderhandelingsresultaat CAO Welkoop 2017-2019 (05-09-17)

Looptijd
De CAO heeft een looptijd van 24 maanden, van 1 maart 2017 tot 1 maart 2019.

Loonsverhogingen
– 1,75% loonsverhoging per 1 september 2017
– 1,90% loonsverhoging per 1 maart 2018

Arbeidsvoorwaarden
– De jeugdlonen in de functiegroepen 02, 03 en 04 worden aangepast overeenkomstig de percentages van het wettelijk minimum jeugdloon zodat de bestaande verhouding in de betreffende groepen weer van toepassing is.
– In de cao wordt een protocol afspraak opgenomen waarin staat dat partijen gaan onderzoeken op welke wijze een persoonlijk ontwikkelbudget gerealiseerd kan worden waarmee de werknemer bruto looncomponenten kan uitruilen voor een persoonlijk ontwikkelingsbudget
– In het periodiek overleg bespreken partijen op welke wijze vorm gegeven kan worden aan een duurzame inzetbaarheid binnen de winkels waarbij inschaling en herinschaling in de loongroepen één van de onderwerpen is
– In het periodiek overleg wordt het onderwerp werkdruk besproken. Dit gebeurt op basis van onderzoek in de winkels met als doel om op basis van vastgestelde knelpunten tot oplossingen te komen.
– Binnen de cao wordt een artikel opgenomen die het mogelijk maakt om met medewerkers die een parttime dienstverband hebben (= < 13 uur/week) een all-in uurloon af te spreken. Het all-in uurloon bevat naast het bruto uurloon de vakantietoeslag en de wettelijke en bovenwettelijke verlofrechten.

Bron: CNV Vakmensen, 11 september 2017