Onderhandelingsresultaat CAO Weefselkweeksector 2017-2018

0
89


13 februari 2017

CAO
CAO Weefselkweeksector

Download Onderhandelingsresultaat CAO Weefselkweeksector 2017-2018
> Onderhandelingsresultaat CAO Weefselkweek 2017-2018 (31-01-17)

Looptijd
De looptijd van de cao is 1 januari 2017 t/m 30 juni 2018.

Loonmutaties
– 3,50% loonsverhoging per 1 januari 2017 voor de tabellen 1 tot en met 7;
– 0,50% loonsverhoging per 1 januari 2018 voor de tabellen 1 tot en met 7.

Arbeidsvoorwaarden
– Compensatie seniorenverlof. De voltijdwerknemers die op 1 januari 2017 jonger zijn dan 47 jaar en die na 1 januari 2017 indiensttreden hebben per vakantiejaar recht op 26 verlofdagen.

Bron: FNV, 9 februari 2017