Onderhandelingsresultaat CAO Waterschappen 2017-2019

0
1878


2 juli 2018

CAO-naam
CAO Waterschappen

Download Onderhandelingsresultaat CAO Waterschappen 2017-2019
> Onderhandelaarsakkoord CAO Waterschappen 2017-2019 (28-06-18)

Looptijd
De CAO heeft een looptijd van 3 jaar, van 1 januari 2017 tot en met 31 december 2019.

Loonsverhogingen
– 3,50 % loonsverhoging per 1 januari 2018
– € 500,- bruto eenmalige uitkering per 1 januari 2018
– 3,25 % loonsverhoging per 1 april 2019

Arbeidsvoorwaarden
– Met ingang van 1 januari 2019 krijgt iedereen straks hetzelfde percentage van 20% Individueel Keuzebudget (IKB). Het salarisafhankelijke deel van het huidige IKB wordt opgeteld bij het salaris. Omdat het IKB volledig pensioengevend wordt, wordt ook geïnvesteerd in inkomen voor later. Dit vertegenwoordigt een gezamenlijke waarde van gemiddeld 0,75%.

Bron: FNV Overheid, 29 juni 2018; Unie Van Waterschappen, 28 juni 2018