Onderhandelingsresultaat CAO Waterbouw 2019-2020

0
126


26 februari 2019

Naam
CAO Waterbouw

Download Onderhandelingsresultaat CAO Waterbouw 2019-2020
> nog niet beschikbaar

Looptijd
De nieuwe cao heeft de looptijd van één jaar, te weten van 1 april 2019 tot en met 31 maart 2020.

Loonsverhogingen
– 2,25% loonsverhoging per 1 april 2019
– 1,25% loonsverhoging per 1 januari 2020

Arbeidsvoorwaarden
– Ook worden de tarieven voor vergoedingen zoals genoemd in de artikelen 17, 26, 27 en 29 per 1 april met 2,25% verhoogd en per 1 januari 2020 met 1,25%.

Bron: CNV Vakmensen, 21 februari 2019